Example of Section Blog layout (FAQ section)

Konieczność używania wzroku

Korzystanie ze wzroku nie wpływa na utratę widzenia, wręcz przeciwnie - rozwija go i przyczynia się do lepszego funkcjonowania osób słabowidzących. Wzrok pogarsza się bowiem w wyniku procesu chorobowego, a nie używania. Systematyczne trenowanie widzenia przy zastosowaniu pomocy optycznych i nieoptycznych oraz dostarczanie oczom wielu wrażeń wizualnych może w dużej mierze poprawić sprawność narządu wzroku i opóźnić procesu funkcjonalnego ślepnięcia.
Nie należy oszczędzać słabnącego wzroku. Jego wykorzystywanie jest wskazane od strony medycznej i pożyteczne. Nietrenowane, niebodźcowane oczy odzwyczajają się od śledzenia wyuczonej czynności wtedy większość codziennych czynności jest wykonywana automatycznie bez śledzenia wzrokiem. Codzienne czynności wykonywane przy udziale wzroku oraz specjalne ćwiczenia z programów usprawniających rozwijają go i ćwiczą.